Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1– TARAFLARBir tarafta;

 

Türk Hukuku’ na göre göre faaliyette bulunan Noni Studios,

Web sitesi : www.noni-studios.com

Diğer tarafta;

Bu sözleşme uyarınca, www.noni-studios.com adresinden ürün satın alan Alıcı (Sözleşmede “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Noni Studios ve Alıcı birlikte taraflar olarak anılacaktır.

Aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmış bulunmaktadır:

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Noni Studios’ un internet sitesinde elektronik ortamda satışa sunmuş olduğu ürünlerin Alıcı tarafından satın alınması ve Noni Studios’ un ilgili ürünleri Alıcı’ nın bildirdiği teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Taraflar’ ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

 

MADDE 3 – İNTERNET SİTESİNDEKİ ÜRÜNLER ve HİZMETLER

 

I. Noni Studios’ un internet sitesinde satışa sunmuş olduğu mal ya da hizmetlerin temel özellikleri ile diğer bilgileri www.noni-studios.com adresinde yer almaktadır. Alıcı, internet sitesinde yer almayan bir bilgiye dayanarak Noni Studios’ dan ifa talebinde bulunamaz.

II. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Noni Studios ürünler ve hizmetler için indirim yapma ve yapmış olduğu indirimi geri alma hakkını tek taraflı olarak saklı tutar.

III. Sözleşme konusu mal ya da hizmetlerde katma değer vergileri, gümrük vergileri vb. diğer vergiler satış fiyatına dahil değildir. Bu vergiler, Alıcı’ nın bulunduğu ülkedeki vergi sistemi ve oranlarına Alıcı tarafından ödenecektir. Sınırlı sayıma tabi olmadan doğabilecek tüm vergilerden Noni Studios’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IV.  Noni Studios, tam olarak ödemesini aldığı ürünü, stokta bulunması halinde otuz gün içerisinde Alıcı’ ya teslim edecektir.

MADDE 4– TESLİMAT ŞEKLİ

 

I. Noni Studios, internet sitesinde satışa sunulan ürünleri, Alıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, Noni Studios’ un stok ve/veya üretim durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede taşıma şirketi aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak ALICI’ ya teslimini gerçekleştirecektir.

II. Ürünlerin, internet sitesinde belirtilen bedelleri vergiler ve teslimat ücretin hariç olarak belirildiği için vergiler ve teslimat ücreti doğrudan Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı bu durumu gayri kabili rücu şekilde kabul eder.

III. Teslimat şirketi’ nin Alıcı ya teslimi aşamasında sorun yaşanması, siparişi verilen ürünün Alıcı’ ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Noni Studios sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – İADE ve DEĞİŞİM POLİTİKASI

 

I. www.noni-studios.com adresinde belirtilen tüm ürünler,  Alıcı’nın ölçüleri ve diğer taleplerine göre kişiye/kişilere özel sipariş olarak hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda www.noni-studios.com adresi üzerinden yapılan veya yapılacak siparişlerde herhangi bir iade ve değişim söz konusu değildir. Alıcı, kişiye özel üretim yapan Noni Studios’ dan yapacak olduğu alışverişte iade ve değişim hakkı olmadığını kabul ve beyan eder.

II.  Esas itibariyle Alıcı’ nın sözleşmeden cayma veya feshetme hakkı bulunmamaktadır. Sözleşmede belirtilen ücretin ön ödeme şeklinde alınması ve sonradan sözleşmeden cayılması halinde, bu ön ödeme cayma parası şeklinde tahsil edilecektir.

MADDE 6 – ALICIN BEYAN VE TEKEFFÜLLERİ

 

I.  www.noni-studios.com internet sitesinde belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı(vergi ve sair ücretler hariç) ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler ve teslimat ücreti hariç fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiştir.

II. Alıcı, sözleşmede yazılı tüm bilgileri/ şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, bunlara ilişkin ilgili hak ve sorumlulukları taşıyacağını, satın alım işlemi ve internet sitesi ulaşımı ile birlikte kabul ve beyan etmiştir.

III. Noni Studios’ a ve www.noni-studios.com ’a ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran Noni Studios un mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması,online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olacaktır. Buna ilişkin hukuki ve cezai yaptırımlar doğrudan Alıcı’ nın nezdinde doğacaktır. Alıcı, www.noni-studios.com adresinde yer alan tüm görseller, bilgiler, içerikler vb. dahil olmak üzere tüm fikri ve sinai haklar ile Sinai Mülkiyet Kanunun’ dan haklarının Noni Studios’ a ait olduğunu, bu hakları kendisi veya üçüncü kişiler için kullanmayacağını veya kopyalamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

IV.  Alıcı, www.noni-studios.com adresinde bu sözleşmede ve ayrıca belirtilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve bilgilerin işlenmesine ve Kanunun izin verdiği durumlarda uygun şekilde paylaşılmasına onayı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – NONI STUDIOS’ UN HAK  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I.  Noni Studios, Alıcı’ nın satın almış olduğu ürünleri internet sitesinde yer aldığı şekilde eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde, stok durumu müsait olmak şartıyla temin etmekle yükümlüdür.  Alıcı ilgili ürünleri teslim aldığı anda incelemekle ve en geç on dört gün içinde ayıp ihbarında bulunmakla yükümlüdür.  Aksi bir durumda Alıcı, ayıba ilişkin talep ve başvuru hakkını kaybeder. Ürünlerin kişiye özel olarak yapılması sebebiyle ürünün ayıplı olması halinde iade ve değişim yapılmamaktadır. Ancak Noni Studios’ un ürünün ayıplı olduğunu kabul etmesi halinde ürünün tadiline ilişkin durumlar saklıdır.II.       Noni Studios, internet üzerinden satışını yaptığı ürünleri Alıcı’ nın belirttiği beden ve ölçülerde temin edecektir. Alıcı’ nın ölçülerinin sipariş tarihinden farklı olması halinde Noni Studios’ nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

III.   Noni Studios ürünleri ne zaman ve ne şekilde gönderdiğini taşıma bedeli Alıcı’ ya ait olmak üzere, Alıcı’ ya bildirecektir.

IV.    Noni Studios, sattığı ürünler karşısında ürün bedelini kredi, banka kartı, havale veya EFT ve sair yöntemlerle tahsil etme hakkını haizdir.  Bankalar ile tahsil kuruluşlarından kaynaklanacak hata ve gecikmelerden Noni Studios sorumlu olmayacak, Alıcı böyle bir durumda yeniden bedel ödeme yükümlülüğünü ifa edebilecektir.

V.        Noni Studios tek taraflı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin internet sitesinde değişiklik yapma ve stok belirleme hakkını haizdir. Alıcı değişiklik yapılmadan önce ayırtmış veya satın alma girişiminde bulunmuş ürünlere ilişkin hak talep edemez.

VI.    Noni Studios nın ürünü gönderme yükümlülüğü Alıcı’ nın adresini belirtirek taşıma şirketine verilmesi ile sona erer. Bu noktada
taşıyanın ürünü ulaştıramaması veya Alıcı’ nın adresinde bulunan kişilerin ürünü teslim almaması hallerinde Noni Studios’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 8 – FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

I.        Taraflar işbu Sözleşme konusu tüm ürün ve hizmetlerde işleme, çoğalma, yayma, temsil ve işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının ve manevi haklarının (telif hakkı dahil) münhasıran Noni Studios a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.II.     Noni Studios tarafından, Alıcı için özel olarak tasarlanmış, satılmış ürünleri ve tasarımlar Alıcı tarından değiştirilerek de olsa
kullanmayacak, taklit etmeyecek, kopyalamayacak, başkasına yaptıramayacaktır.III.Bu madde kapsamı ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde Alıcı’ nın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmakta olup Noni Studios her türlü talep ve dava hakkını saklı tutmaktadır.

IV. Alıcı, www.noni-studios.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na ilişkin aydınlatma ve onam metnini okuduğunu ve ilgili kanunlar uyarınca kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmiştir.

MADDE 9 – MÜCBİR SEBEP

 

Noni Studios, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkını kullanabilir. Sözleşme tarihinde mevcut olmayan mücbir sebebin meydana gelmesi
halinde, Alıcı’ nın yalnızca erteleme hakkını kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu husus, ilgili ürünlerin kişiye özel olarak yapılmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda Noni Studios, ilgili siparişi mücbir sebep bittikten sonra Alıcı’ ya gönderecektir.

MADDE 10 – DİĞER HÜKÜMLER

 

I.          Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ticaret şirketleri ve tacirler için Türk Ticaret Kanunugenel hükümlerine göre hareket edilir.

II.      Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar İstanbul Merkez Mahkemelerinde çözülür. Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacaktır.

III.  İhtilaf halinde, Noni Studios un bilgi, belge ve ticari defterleri kesin delil teşkil edecektir.

IV.  Bu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup, Noni Studios sözleşmeyi tek taraflı değiştirme hakkını haizdir.

NONI STUDIOS

ALICI